Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Noen å snakke med – likepersonsappen

Organisasjon: Munn- og halskreftforeningen

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Carita Teien

Søknadssammendrag:

Munn- og halskreftforeningen har i en årrekke hatt en veldig aktiv og velfungerende likepersonstjeneste. Den har først og fremst bygget på en turnustjeneste på sykehusene, der likepersonene tilgjengeliggjør seg for pasientene som ønsker det. Så lenge covid-19 varer, vil ikke denne turnustjenesten fungere og våre likepersoner vil ikke nå pasientene.

Terskelen for å ta kontakt med en fremmed man har funnet på internett kan være høy, men å ta kontakt med noen via en app derimot, er lettere. Derfor skal vi lage en app der våre likepersoner registrerer seg med en bruker. Her vil de kunne gi en liten introduksjon av seg selv med tilhørende bilde. På denne måten kan pasientene «bla» i likepersonene til de finner noen du relaterer til, og så kan de ta kontakt direkte via appen. Kontaktmulighetene blir flere: enten melding via appen, telefonsamtale eller telefonsamtale med video. Vi mener at ved å holde kommunikasjonen adskilt på denne måten, blir det lettere for likepersonene å «være på jobb» og ikke være det.

Målgruppen vår er de rundt 800 pasientene som årlig behandles for munn- og halskreft, som på grunn av besøksrestriksjonene på sykehusene ikke lenger får tilbud om å snakke med en likeperson. I henhold til tidsplanen vil appen være ferdig utviklet på starten av nyåret. Etter full opplæring av likepersonene, slik at alle er registrert og forstår hvordan appen fungerer, vil den bli markedsført ut til de behandlende sykehusene.

Appen gir likepersonene mulighet til å sette seg selv som aktiv/ inaktiv. Denne funksjonen vil gjøre at vår «tropp» med likepersoner alltid er oppdatert, og vil også sikre at de som tar kontakt kommer i kontakt med en som er aktiv og klar for å bistå.

Prosjektinformasjon