Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Ti på topp
Prosjekttema
Godt tilrettelagt fjellvandringstilbud til lette og moderate topper. Bidra til god fysisk form og god helse.
Organisasjon
Norges Bedriftsidrettsforbund
Org.ledd
Troms mosjons- og bedriftsidrettskrets
Prosjektleder/forsker

Kjell Søreide

Fylke(r)
Troms
Bevilget
2007: kr 50 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • [Klikk her og skriv inn sammendraget]

  Ti på Topp er et lavterskel fjellvandringstilbud, i regi av Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets, ti utvalgte lette og moderate fjelltopper i Tromsø. I tilretteleggingen av tilbudet har vi lagt stor vekt på å gjøre Tromsøs storslåtte fjellområder så lett tilgjengelig som mulig for alle som ønsker om å komme seg ut på fjelltur; alene, sammen med familie og venner eller gjennom å delta på guidede fellesturer.

   

  Bakgrunnen for å starte opp Ti på Topp var å tilby et alternativ til den tradisjonelle lagsidretten. Trenden er at flere og flere vegrer seg mot å binde seg opp til regelmessig oppmøte på faste steder til faste tidspunkter, som lagsidrettene forutsetter. I Ti på Topp kan man selv bestemme når man vil benytte tilbudet og man kan samtidig tilbringe tiden sammen med familie og venner.

   

  Målsettingen har vært å:

  1)      Skape et lystbetont aktivitetstilbud for lite aktive og inaktive.

  2)      Motivere til bruk av naturen og gi medlemsbedriftenes ansatte og befolkningen for øvrig naturopplevelser på turmål de kanskje ikke har vært før.

  3)      Styrke medlemsbedriftenes ansatte og befolkningen for øvrig sin fysiske form og helse.

  4)      Skape varig motivasjon for fysisk aktivitet.

   

  Ti på Topp-opplegget for 2008 ble fastlagt allerede i august 2007. For å kunne beholde dagens deltakere og fortsette å rekruttere nye, må det være en viss grad av fornyelse fra år til år. 3-4 topper byttes derfor ut hvert år. 798 kjøpte Ti på Topp-pakken i prøveåret 2006. I 2007 økte tallet med 1212 til 2010. Av disse registrerte 1325 deltakere seg og det ble registrert totalt 11785 turer. Økonomisk gikk prosjektet med et såpass godt overskudd at vi klarte å dekke inn underskuddet for oppstartsåret 2006. I 2008 starter vi opp et mosjonstilbud på sykkel, til utvalgte lette og moderate utfartsmål i naturen, basert på ideene fra Ti på Topp.