Utvalgene

Våre utvalg består av personer med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder.

Foto: Colourbox

Det er utvalgene som foretar den faglige vurderingen av søknadene. Det er alltid minst to utvalgsmedlemmer som sammen vurderer hver søknad i dybden. I tillegg diskuteres alle søknader av fagutvalget i plenum.

Stiftelsen Dam har også et kontrollutvalg, som skal fremlegge en innstilling for styret med oversikt over de søknader som fyller kravene til tildeling, sammen med forslag til fordeling av midler. Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av innstilling utarbeidet av Kontrollutvalget.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Her finner du Stiftelsen Dams ulike utvalg:

Fagutvalg Helse vår

Fagutvalg Helse høst

Fagutvalg Forskning

Fagutvalg Utvikling

Fagutvalg Ekspress

Kontrollutvalg

Finansutvalg