Utvalgene

Våre utvalg består av personer med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder.

Foto: Colourbox

Det er utvalgene som foretar den faglige vurderingen av søknadene. Det er alltid minst to utvalgsmedlemmer som sammen vurderer hver søknad i dybden. I tillegg diskuteres alle søknader av fagutvalget i plenum.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Helseutvalg vår 2017 – 2019

 • Olov Belander, seniorrådgiver/cand.scient. i Helsedirektoratet, Oslo
 • Morten Kvande, fysioterapeut ved Melhus fysioterapiklinikk, Heimdal
 • Mehdi Farshbaf, stipendiat/psykolog ved Universitetet i Oslo, Nordfjordeid (vara for Marte Buaas)
 • Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder/sykepleier i Sex og samfunn, Oslo
 • May-Hilde Garden, spesialrådgiver/sykepleier i Lørenskog kommune, Rælingen
 • Greta K. Herje, tidligere rektor/adjunkt, Ålesund
 • Lone Alice Johansen, seniorrådgiver/sosial- og samfunnspsykolog i Krisesentersekretariatet, Oslo
 • Solfrid Johansen, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Bernadette Kumar, direktør/dr.med. i Kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI), Oslo
 • Mona Larsen, brukermedvirker, Moss
 • Asgeir Mamen, førsteamanuensis/dr.psychol. ved Høyskolen Kristiania, Oslo
 • Bjug Ringstad, tidligere barnehagestyrer, Gjøvik
 • Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver/lege hos Karde AS, Oslo
 • Saviz Lorestani Salehi, familieveileder/sosionom i Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie, Oslo kommune
 • Angelika Schafft, forsker II/seniorforsker i Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Jorunn Solheim, audiopedagog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Drøbak
 • Berge-Andreas Steinsvåg, sosionom, Oslo
 • Ole Trygve Stigen, fagdirektør/sosiolog ved Folkehelseinstituttet, Kolbotn
 • Liv Thorsen, spesialrådgiver/sykepleier ved Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
 • Georg Vervik, familieterapeut/spesialpedagog, Stavanger
 • Kjetil Vesteraas, daglig leder/cand.ed. i Juvente, Oslo
 • Tage Wester, psykolog ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo
 • Katharine Cecilia Williams, forlagsredaktør/psykologspesialist ved Gyldendal akademisk
 • Kari Aaberge, førstelektor/cand.scient. ved Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal

Les også: Fagutvalgets instruks

Stiftelsen Dams fagutvalg Helse høst 2017 – 2019:

Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
 • Sverre Bergenholdt, brukermedvirker, Son
 • Ingebjørg Borch, tidligere generalsekretær/jurist, Oslo
 • Mehdi Farshbaf, stipendiat/psykolog ved Universitetet i Oslo, Nordfjordeid
 • Silje Fimreite, lektor/idrettspedagog ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal
 • Øystein Forsbak, spesialpedagog, Trondheim
 • Hilde Haualand, forsker/sosialantropolog i  Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo
 • Per Kristian Haugen, seniorforsker/psykolog i Aldring og helse, Tønsberg
 • Greta K. Herje, tidligere rektor/adjunkt, Ålesund
 • Evy Weiseth Hodne, pensjonist/ Folkehelserådgiver, Oslo
 • Kari Hvinden, spesialrådgiver/helsesøster ved Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Harestua
 • Patrick Kermit, professor/phd i medisinsk teknologi ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim
 • Anne Marie Kjeka, førstelektor/psykolog/fysioterapeut ved NTNU, Institutt for helsevitenskap, Trondheim
 • Trude Dorthea Kroken, pedagogisk leder ved Maurtua barnehage, Vestfossen
 • Birger Lillesveen, daglig leder/psyk.sykepleier i Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet, Ottestad
 • Sturle Jostein Monstad, prosjektleder/sykepleier ved Haugaland Vekst, Tysvær
 • Live S. Nordhagen, høgskolelektor/forskningssykepleier ved Diakonova/OUS Ullevål, Oslo
 • Pål Nystuen, seksjonsleder/psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, Oslo
 • Bennedichte C. Rappana Olsen, førsteamanuensis/sosiolog ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
 • Liv Bjerke Rodal, sykepleier ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trondheim
 • Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver/lege ved Karde AS, Oslo
 • Knut R. Skulberg, kommunelege/dr.philos. i Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark, Elverum
 • Anne Slåtten, folkehelsekoordinator/sykepleier i Vestfold fylkeskommune, Åsgårdstrand
 • Kjetil Vesteraas, daglig leder/cand.ed. i Juvente, Oslo
 • Saviz Lorestani Salehi, familieveileder/sosionom ved Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie, Oslo

Les også: Fagutvalgets instruks

Forskningsutvalg

Foto: Jan Gulbrandsen

Fagutvalg forskning består av 21 personer med leder, nestleder, to brukerrepresentanter og 17 medlemmer:

 • Nils Erik Gilhus, professor dr.med., Universitetet i Bergen (leder)
 • Katrine Fangen, professor dr.polit., Universitetet i Oslo (nestleder)
 • Asta Bye, førsteamanuensis dr.philos., OsloMet/Oslo Universitetssykehus
 • Simon Bringeland, cand.philol., Hamar (brukerrepresentant)
 • Line Christoffersen, ph.d. i markedsføring, Oslo, (brukerrepresentant)
 • Grete Dyb, professor dr.med., Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo
 • Arne Henning Eide, professor ph.d. sosiologi, SINTEF Helse, Oslo
 • Nils Fleten, førsteamanuensis dr.med., Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Thomas Halvorsen, professor dr.med., Haukeland universitetssykehus/Universitetet i Bergen
 • Einar Røshol Heiervang, professor dr.med., Universitet i Oslo
 • Stein Atle Lie, professor dr.philos., Universitetet i Bergen
 • Ellisiv Mathiesen, professor. dr.med., Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Øyvind Molberg, professor dr.med., Oslo Universitetssykehus
 • Solveig Osebro Ose, dr.polit., SINTEF, Trondheim
 • Cecilie Røe, professor dr.med., Oslo universitetssykehus
 • Berit Schei, professor dr.med., NTNU, Trondheim
 • John-Arne Skolbekken, professor dr.philos., NTNU, Trondheim
 • Sidsel Sverdrup, professor dr.polit., VID Vitenskapelig høgskole, Oslo
 • Ingelin Testad, førstemanuensis ph.d. sykepleie, Stavanger universitetssykehus/Universitetet i Stavanger
 • Inger Thune, professor dr.med., Oslo Universitetssykehus
 • Alexander Wahba, professor dr.med., NTNU, Trondheim/  St. Olavs Hospital, Trondheim

 

Les også: Fagutvalgets instruks og Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsvurdering.

Kontrollutvalg

Medlemmene av kontrollutvalget oppnevnes for en periode på tre år. Kontrollutvalget skal fremlegge en innstilling for styret med oversikt over de søknader som fyller kravene til tildeling, sammen med forslag til fordeling av midler. Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av innstilling utarbeidet av Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget består av fem medlemmer:

 • Vibeke Johnsen
 • Anne-Karin Nygård
 • Johan Kr. Falk-Pedersen
 • Gunveig Eide
 • Jon Jæger Gåsvatn