Helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.h.) og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyde med at den første tildelingen gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten nå er klar. Her fra da de to signerte avtalen om å at stiftelsen skal fordele 75 millioner kroner gjennom programmet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

16,1 millioner kroner fordeles i den første tildelingen gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Dette er en ekstrabevilgning fra revidert nasjonalbudsjett, som går til frivillige organisasjoners helseprosjekter gjennom Stiftelsen Dam.

Her ser du prosjektene som får støtte

– Vi trenger hverandre

– Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen. Sosial isolasjon kan gå hardt ut over folks psykiske og fysiske helse. Derfor bevilget regjeringen 75 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til de frivillige organisasjonene som bidrar med likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter en krevende vår har det vært viktig å få på plass støtteordninger raskt. Høie er derfor godt fornøyd med at den første tildelingen nå er klar.

– For å raskt kunne få midlene ut til de frivillige organisasjonene, etablerte vi en fleksibel og ubyråkratisk tilskuddsordning i samarbeid med Stiftelsen Dam. Jeg vil berømme stiftelsen for at de allerede nå har første tildeling av tilskudd klar, sier Høie.

Les også: Signerte kontrakt på 75 millioner kroner til helsefrivilligheten

Ny aktivitet for isolerte grupper

Også generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er fornøyd med at mange organisasjoner nå kan sette i gang med viktig arbeid.

– Helt siden Norge stengte ned i mars har helseorganisasjonene jobbet på spreng for å sørge for at medlemmene deres skal kunne leve gode liv i unntakstilstand. Derfor var vi veldig glad for at Stortinget vedtok denne tilleggsbevilgningen, sier han, og legger til:

– Dagens tildeling reflekterer de store behovene som er i befolkningen, men også den kreativiteten som bor i organisasjonene. Både digitale og fysiske møteplasser etableres, og særlig for risikogruppene er det viktig at man kan gjenoppta aktiviteter nesten et halvt år i isolasjon, sier Lillehagen.

Skaper nye aktivitetsvenner

Blant helseorganisasjonenes medlemmer er det mange som tilhører risikogruppene. For dem er det særlig viktig å gå høsten i møte med et håp om å komme ut av isolasjonen.

En av dem som gleder seg stort over dagens tildeling er generalsekretær i Diabetesforbundet,

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet. Foto: Diabetesforbundet

Bjørnar Allgot. Diabetesforbundet kan nå sette i gang med en ny type likepersonsarbeid gjennom prosjektet «Likeperson og frivillighet».

I prosjektet redefineres likepersoner til aktivitetsvenner. Aktivitetsvennene får kurs og opplæring, for så å fungere som alt fra samtalepartner, turvenn eller en som bistår med praktisk arbeid i hverdagen.

Alt kan gjøres digitalt, men det er også et mål å ha noen fysiske møter, der det lar seg gjøre med hensyn til smittevern.

– Støtten til dette prosjektet er et svært viktig bidrag i Diabetesforbundets arbeid med å forbedre livskvaliteten til personer med diabetes, både underveis i pandemien og når den er over. Det gir oss som frivillig helseorganisasjon mulighet til å skape viktige tilbud raskt, sier Allgot.

Forebygger ensomhet

Personer med diabetes er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom som følge av koronaviruset. Det har gjort det siste halvåret særlig tøft for medlemmene i Diabetesforbundet.

– Koronapandemien har ført til enorme omveltninger i hele samfunnet. Personer med diabetes er i risikogruppen, og mange har vært og vil fortsatt være isolert i lang tid framover, sier Allgot, og legger til:

– Forebygging av ensomhet er et viktig mål i prosjektet. Når vi ikke kan benytte fysiske møteplasser, vil dette prosjektet gi oss mulighet til å fortsette med likepersonsarbeid, men på alternative måter.

Her ser du prosjektene som får støtte

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

  • I juni vedtok stortinget en ekstrabevilgning til helsefrivilligheten på 75 millioner kroner.
  • Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Målet er at prosjektstøtten skal bidra til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak.
  • Førtste tildeling er 18. august, og deretter er det løpende søknadsfrist og tildeling.
  • Les mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten her.


Pressekontakter: